Đang chờ xử lý đăng ký tên miền. Hãy kiểm tra lại sau một giờ nữa

Lời chứng thực

2 months ago
I really like the food here, it suits me very well
- Hồng C
3 years ago
It is a great experience to just go there and relax. Massages are reasonable good performed by people with visual impairment, who are polite and good on what they do. You leave the place in peace. I would repeat again and again and again
- Julius C
3 years ago
Good services! Will come back soon!
- Simon A

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ

Gọi ngay
  • 0888 886 605

Địa chỉ

Tìm đường
M4-L12
Khu đô thị
Hà Đông
Hà Nội
Việt Nam

Giờ làm việc

Th 2:07:00–23:00
Th 3:07:00–23:00
Th 4:07:00–23:00
Th 5:07:00–23:00
Th 6:07:00–23:00
Th 7:07:00–23:00
CN:07:00–23:00
Liên hệ với chúng tôi
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.